Een gebaar

Een gebaar…Opnieuw heeft de St. Coalitie Erbij Woudenberg de vaste bezoekers van Samen op Zondag verrast met ditmaal een Kerstroos. In deze tijd, waarin door COVID-19 steeds minder kan omdat het aantal besmettingen oploopt, zijn de mensen nog meer dan anders geroerd door de aandacht en het gebaar. Het geeft een warm gevoel om te merken hoe blij mensen hierdoor worden. Behalve voor onze eigen actie konden we gelijktijdig bij onze bezoekers een tekening afgeven. De tekeningen zijn gemaakt door kinderen van groep drie van de Julianaschool, deze actie is geïnitieerd door de medewerkers van Team Welzijn van de Coöperatie De Kleine Schans. Medewerkers van de gemeente hoorden hiervan en haakten ook aan: voor iedereen werd er een mondkapje beschikbaar gesteld! De Coalitie Erbij is blij dat wij in dit jaar met zoveel organisaties hebben kunnen samenwerken om “om te zien naar elkaar!”

Menu